Φορμα επικοινωνίας


Στοιχεία Επικοινωνίας

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

Διεύθυνση: 8ο Χ.Λ.Μ. Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΤΗΛ.: 2641 0 57940
FAX: 2641 0 45809